Förstudie: Livsmedelshubb på Christineholm? 

Har du idéer eller önskar medverka i vår förstudie? Hör gärna av dig!

karin@christineholm.se                   hej@mariacole.se

070-738 85 71                                 070-455 59 02

Samhällsutmaningar, idékraft, hållbarhet och tillväxt!


  Intresset för lokalt producerade och förädlade livsmedel ökar och  innovationshastigheten inom foodtech möjliggör en ökad effektivitet och nytta för traditionella verksamheter. För att bättre förstå samhällets behov och hur en livsmedelshubb på Christineholm skulle kunna svara upp till detta kommer vi genomföra en förstudie: "Livsmedelshubb på Christineholm?".


  Förstudien ska kartlägga förutsättningar för en hubb för livsmedels­produktion och förädling på Christineholm – med hjälp av projektmedel från Leader Sörmlandskusten


  Projektet är ett naturligt steg i Christineholms fortsatta utveckling. Historiska kärnverksamheter såsom skogsbruk finns kvar, men under de senaste åren har det tillkommit flera nya verksamheter med obemannad gårdsbutik, produktion av solenergi och etablering av andra företag på gården så som Vacker Vardag som öppnar under våren 2024. 


  Nu vill vi bygga upp något som kan hjälpa andra företagare, men vi vet ännu inte vad. Är det kanske en frystorkningsanläggning för fler aktörer att nyttja som vi ska bygga? Eller ett beredskapslager som även kan samnyttjas av småskaliga lokala producenter, för att möjliggöra ökad användning av närodlat och förädlat hos offentliga produktionskök i Nyköping och Sörmland? Detta är frågetecken vi ska räta ut under året som kommer, och det är frågor vi ser så mycket fram emot att få kartlägga. Här finns pressmeddelandet att läsa.


  Förstudien pågår under 2024 och finansieras delvis av Leader Södermanlandskusten. Motivering och annat kan läsas på Leaders hemsida:  https://leadersormlandskusten.se/projekt/livsmedelshubb-christineholm/

  Maria Cole

  Maria har en bakgrund inom coaching, ledarskapsutveckling och förändringsarbete och är en viktig spelare i såväl livsmedelsbranschens utveckling i samhället och nu även i utvecklingen av Christineholm!


  "Jag tror det finns mycket spännande att upptäcka med den här förstudien. Bland annat att det finns många därute som precis som jag vill vara en del av livsmedelsbranschen men som kanske tvekar på grund av alla svårigheter med tillstånd, lagar och framför allt all logistik som krävs. Karin och hennes man Johan vill göra skillnad och använda den fantastiska plats som Christineholm är till att vara en stöttande del i sitt närsamhälle, och det är glädjande att få vara med på den resan"