Spånga Volt

Spånga Volt är ett företag som ska utveckla en batterilagringsanläggning utanför Nyköping med potentiell kapacitet upp till 40MW samt bedriva handel med elektricitet och frekvenshandel.


Elnätet är en av samhällets viktigaste infrastrukturer och ett stabilt elnät är kritiskt. Spånga Volts verksamhet är ett sätt att bidra till ett mer stabilt elnät i den gröna omställningen, vilket är viktigt för hela samhället och även för flertalet verksamhetsområden på Christineholm.


Företaget är en gemensam satsning mellan Christineholm Förvaltnings AB och SENS (Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB).

Pressmeddelandet finns att läsa här


Om SENS
Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) (”SENS”), tillhandahåller lösningar som möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och internationellt. SENS har utvecklat ett energilagringskoncept som möjliggör långtidslagring av energi på ett teknologiskt, ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt, s.k. underjordisk pumpkraftslagring (UPHS). SENS utvecklar, designar, bygger och säljer storskaliga energiprojekt
genom att kombinera nästa generations energilagringsteknologi med energiproduktion från sol- och vindkraft. Bolaget bedriver även konsultverksamhet inom hållbara energisystem och energilagring.
Bolaget är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SUST.


För ytterligare information


Henrik Boman, VD SENS; Tel: +46 (0)70 224 63 61

Johan Wachtmeister, VD Christineholm Förvaltnings AB; Tel +46 (0)73 535 36 76

SENS

Vill ni också etablera er verksamhet på Christineholm?

Direktkontakt

Johan mobil: 073 535 36 76