Skärmbild 2022-03-31 160622
DJI_0036
DJI_0035
DJI_0042
DJI_0040
DJI_0260

Lokalutveckling -

Christineholm söker nya användningsområden för fantastiska lokaler


På Christineholm, som är beläget 6 km från E4, Nordöst om Nyköping, i direkt anslutning till Rv 53, finns ett flertal byggnader och lokaler. Christineholm söker nya användningsområden för dessa fantastiska lokaler som tidigare används inom spannmåls och djurproduktion. Totalt finns 3.700 kvm yta fördelat på 7 olika byggnader. Vi genomför kartläggning av olika affärsidéer och tar gärna emot idéer och förslag från andra aktörer. Det kan gälla samarbeten eller nyttjande av tomma lokaler för egen verksamhet.


Byggnaderna och lokalerna har olika grad av renoverings- och underhållsbehov. Christineholm står för hela eller delar av renoveringskostnaderna efter hyresgästern krav och ösnkemål. 


Hyresgästernas verksamhet kommer prägla livet och atmosfären på gården, därmed är det av vikt att hyresgästernas verksamhet går i linje med Christineholms värderingar och värdegrund. 


Hyresgästernas diversifierade verksamheter skall stärka varnadra och dra mot ett och samma håll - långsiktig lönsamhet och hållbarhet.