Om Christineholm

Historik

Med anor från 1500-talet ligger Christineholm vid Nyköpingsån där Sörmland är som vackrast. I ägarlängden finns namn som Warmholz, Creutz, Bonde och De Geer. I och med nuvarande ägare Johan Wachtmeister, har gården funnits i familjen över 200 år.

Verksamhet

Verksamheten bedrivs inom företaget Christineholm Förvaltnings AB, som med 5 anställda driver och utvecklar fastigheten inom områdena Skog, Jord, Bostäder, Lodge samt Jakt. Dessutom skall nya typer av verksamheter utvecklas, ett framgångsrikt exempel på det är microgreensproduktionen ”Goda Vitaminer”

Vision och Värdegrund

Christineholm ska utveckla fastigheten, utan att göra avkall på kulturhistoria, genom att vara ett aktivt landsbygdsföretag med socialt ansvar och nutida affärstänk som skapar långsiktig och hållbar vinst.

Anställda, leverantörer, kunder, boende, myndigheter och intressenter skall trivas att vara på och samarbeta med Christineholm. Christineholm skall vara ett föredömligt företag i samhället.