Skogsbruk


Ett aktivt skogsbruk är en av kärnverksamheterna. Arealen omfattar cirka 1 000 hektar skog och består dels av produktionsmark, dels områden avsatta för viltvård och naturvårdsavtal med Skogsstyrelsen. Skogsbruket är certifierat enligt PEFC och vi är involverade i flera pågående forskningsprojekt kring skog och växtodlig. Christineholm innehar certifiering enligt Wildlife Estate Label, samt är medlem i LRF och Sveriges Jordägareförbund.

Jordbruk och betesmark


Jordbruket är i huvudsak utarrenderat till Rösängs Gård, med vilka vi samarbetar kring främjandet av biologisk mångfald genom att bevara och utveckla kantzoner, odling av vall etcetera. Betesmarken är utarrenderad till Rottninge Gård.

Permanent- och fritidsbostäder


På Christineholm finns cirka 30 permanent- och fritidsbostäder att hyra. Våra hyresgäster erhåller en synnerligen trivsam boendemiljö och bidrar samtidigt till bevarandet av de kulturhistoriska värden byggnaderna besitter. (Standard och bekvämligheter ses regelbundet över.)

 

Lediga objekt annonseras på Facebook och Blocket. Olika typer av boende för kortare vistelser finner du under fliken ”Uthyrning”. Du som är hyresgäst, felanmälan och andra ärenden görs via mejl: felanmalan@christineholm.se

Solceller


Under 2021 installerades markstående solceller med produktion på 120 000 kWh/år som ett led i en mer hållbar energiförsörjning för fastigheten och dess byggnader.


Fiber


Samtliga permanentbostäder har nu fiber indraget och arbete pågår för att ansluta vissa av de mer närliggande fritidsbostäderna.

Filminspelning


Under sensommaren 2021 upplät vid stora huset och flygeln till det tyska produktionsbolaget Bavaria Film för inspelning av den mycket omtyckta serien Inga Lindström och den fristående filmen ”Auf den Strassen von Sörmland”. Tv-serien består av fristående romantiska filmer med manus av Inga Lindström. De visas på bästa sändningstid i tyska tv-kanalen ZDF och varje avsnitt ses av mellan åtta och tolv miljoner tittare.